Najnowsze aktualności

Warunki formalne

Żeby zostać przyjętym na naszą Uczelnię obowiązkowo musisz spełniać następujące warunki:

  • posiadać wykształcenie umożliwiające przyjęcie na dany stopień studiów:
    • świadectwo ukończenia szkoły średniej musi umożliwiać wstęp na studia 1 stopnia w kraju w którym zostało wydane lub dawać Ci takie prawo w Polsce na podstawie decyzji urzędowej lub umowy międzynarodowej;
    • dyplom ukończenia studiów wyższych musi dawać Ci prawo do kontynuacji nauki w państwie, w którym został wydany;
  • złożyć wszystkie wymagane dokumenty
  • znać język polski lub angielski na odpowiednim poziomie (w zależności od tego, czy studia prowadzone są w języku polskim czy angielskim);
  • wnieść opłatę rekrutacyjną (85 zł czyli około 20€);
  • być bardzo dobrego stanu zdrowia, a jeśli chcesz być w przyszłości marynarzem – musisz posiadać Międzynarodowe Świadectwo Zdrowia Marynarza (Medical Certificate for Service at Sea/ Medical Fitness Certificate for Seafarers).
Na naszej Uczelni nie ma egzaminów wstępnych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, sprawdź FAQ. Być może odpowiedzi na te pytania zostały już udzielone.