Najnowsze aktualności

TRANSPORT (WIET)

Studia trwają 1,5 roku (3 semestry). Oferowana specjalność:

  • systemy transportu zintegrowanego.
Absolwenci tego kierunku posiadają tytuł magistra inżyniera. Są specjalistami w zakresie nowoczesnego transportu ładunków, eksploatacji terminali transportu zintegrowanego i centrów logistycznych oraz organizacji zarządzania łańcuchem transportowym "dom–dom". Mają umiejętność wykorzystania technologii informatycznych w pracy zawodowej. Są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach eksploatacyjnych i projektowo-konstrukcyjnych transportu, logistyki i spedycji w podmiotach gospodarczych stanowiących ich zaplecze oraz w instytucjach związanych z szeroko pojętym transportem.